ورود/ثبت‌نام

تحلیل نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند درباره سهام حسینا : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۶)

https://sahmeto.com/messages/1356102
خرید،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #حمل_نقل بعد از گزارش فصل تابستان #حسیر 3.39 #حکشتی 3.88 #حتاید 6.19 #حسینا 7.21 #حگهر 7.29 #حپارسا 8.67 #حپرتو 9.92 #توریل 11.07 #حتوکا 11.2 #حآفرین 11.26 #حبندر 14.34 #حپترو 14.57 #حریل 16.47 #حشکوه 27.88 #حگردش 28.77 #حآسا 29.68 #حفارس 155.44 ✅میانگین پی / ای گروه: 8 آخرین بروزرسانی 1402/08/26 @dndir
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها