ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام کزغال : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۴)

https://sahmeto.com/messages/1354730
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.045 میلیون سهم #کزغال در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 3.71 درصد از سهام #کزغال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها