ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام سابیک : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۲)

https://sahmeto.com/messages/1346784
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.017 میلیون سهم #سابیک در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 9.13 درصد از سهام #سابیک را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها