ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام سابیک : توصیه به فروش (۱۴۰۲/۸/۱۵)

https://sahmeto.com/messages/1318169
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.744 میلیون سهم #سابیک در تاریخ 1402/08/15 به فروش رساند و درحال حاضر 9.13 درصد از سهام #سابیک را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها