ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰

https://sahmeto.com/messages/1304674
،کانال تحلیلی پارسیس
#لیزینگ #ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #ولساپا فروش 73میلیارد تومانی : رشد 26% ➖ #ولبهمن فروش 75میلیارد تومانی : رشد 73% ➖ #ولپارس فروش 22میلیارد تومانی : رشد 69% ➖ #ولصنم فروش 12میلیارد تومانی : رشد 18% ➖ #وایران فروش 16میلیارد تومانی : رشد 84% ➖ #ولکار فروش 16میلیارد تومانی : رشد 78% ➖ #ولشرق فروش 8میلیارد تومانی : رشد 13% ➖ #ولغدر فروش 16میلیارد تومانی : رشد 209% ➖ #ولیز فروش 12میلیارد تومانی : رشد 727% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها