ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام سابیک : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۶)

https://sahmeto.com/messages/1288690
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.003 میلیون سهم #سابیک در تاریخ 1402/08/06 خریداری کرد و درحال حاضر 9.15 درصد از سهام #سابیک را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها