آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#ثامید انگار عرضه اولیه بدون محدودیت خرید در اختیار شما گذاشتند بخرید 50% بالاتر بفروشید به همین راحتی بازم یه عده نگاه میکنند عجب ملتی هستیم ما