ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس ویو درباره سهام فولاژ در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲

https://sahmeto.com/messages/1009354
بورس ویو
بورس ویو
رتبه: 891
2.2
،بورس ویو
🔸گزارش سود خالص فصل بهار 1402 شرکت های #فلزات_اساسی ❇️بالاترین میزان رشد نسبت به فصل گذشته بیش از 100 درصد #فرآور 1055% #فجر 830% #فسازان 514% #فافزا 287% #ففجهان 276% #فغدیر 220% #ارفع 170% #کاوه 168% #فرود 161% #کویر 155% #فسبزوار 150% #فسپا 114% #فلوله 110% #فسوژ 101% #فنورد 100% ❇️بهترین PE گروه #فجر 4.93 #کیمیا 5 #فسوژ 5.32 #فتوسا 5.35 #فسبزوار 6 #فولاد 6.42 #ارفع 6.4 #فزرین 6.44 #فسپا 6.48 #هرمز 6.53 #فنورد 6.59 #فسازان 6.79 #فباهنر 6.99 #کاوه 7 #فخوز 7.31 #فولاژ 7.47 #فغدیر 7.7 #کویر 7.75 #فروس 7.82 #فگستر 8.38 #فافزا 8.38 #فملی 8.48 #فروژ 8.85 #فوکا 9.45 #وتوکا 9.96 #فرود 10
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۴۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها