ورود/ثبت‌نام

آرامآرام

صندوق س شاخصي آرام مفيد

بورسی
شرکت کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام آرام وجود دارد،

خرید
فروش

نماد آرام خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز آرام:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 75.67 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني مفيد 0.195 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 4.614 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از آرام بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.169 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 4.622 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.619 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 4.591 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 75.66 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از آرام گرفته است؟

3 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از آرام گرفته اند.
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد
858
رتبه تریدر
1.81%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد
858
رتبه تریدر
0.49%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 1.183 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/27 به فروش رساند و درحال حاضر 4.604 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.300 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 75.61 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
گل آقا
گل آقا
رتبه: 385
2.1
خریدآرام،تکنیکال،گل آقا
#آرام میذاریم سروشانه تکمیل بشه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱۴٬۳۹۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 1.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 4.663 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.003 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 4.613 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.641 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 4.613 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
گل آقا
گل آقا
رتبه: 385
2.1
آرام،تکنیکال،گل آقا
#آرام rsi هفتگی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.700 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 75.545 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.100 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/21 به فروش رساند و درحال حاضر 4.581 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.135 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 4.586 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 508
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 3.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/16 خریداری کرد و درحال حاضر 6.938 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.169 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/16 خریداری کرد و درحال حاضر 4.593 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 508
0.0
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 1.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 6.788 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 1.235 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 4.584 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني مفيد 0.048 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1402/08/14 به فروش رساند و درحال حاضر 4.522 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها