ورود/ثبت‌نام

آرامآرام

آخرین معامله-1.25%۱۴٬۲۵۰
اضافه کردن به دیده‌بان
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
59%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز آرام:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.400 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 76.575 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۴۰۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.600 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/23 خریداری کرد و درحال حاضر 76.535 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۵۸۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از آرام بهتر است؟

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.600 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/22 خریداری کرد و درحال حاضر 76.535 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۶۰۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.400 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/21 به فروش رساند و درحال حاضر 76.505 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 404
4.8

صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 0.264 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/21 به فروش رساند و درحال حاضر 7.193 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/20 خریداری کرد و درحال حاضر 76.575 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۴۶۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.100 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/19 خریداری کرد و درحال حاضر 76.425 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۳۲۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.400 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/16 خریداری کرد و درحال حاضر 76.37 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۴۸۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.600 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/12 خریداری کرد و درحال حاضر 76.35 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۶۴۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي
رتبه: 404
4.8

صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 10.000 میلیون سهم #آرام در تاریخ 1403/03/09 به فروش رساند و درحال حاضر 7.206 درصد از سهام #آرام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار