#وامین

س. امین توان آفرین ساز

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وامین
امتیاز:0
دنبال کننده:949

#وامید

🔰شناسایی سود از محل واگذاری ت#امین سرمایه #امین

🔸شرکت در عرضه اولیه سهام شرکت ت#امین سرمایه #امین و واگذاری 119.700.000 سهم از سهام شرکت مذکور بابهای تمام شده 1000 ریال و کسب سود 1.117.956 میلیون ریال

@khobregantahlil

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد