#

وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وامیر

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وامیر جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وامیر

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وامیر
امتیاز:0
دنبال کننده:16K

مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی امیر :

با بخشنامه جدید بانک مرکزی دیگر محدودیتی در فروش ارز شرکت ها وجود ندارد، این بدان معنی است که قیمت فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی و فلزی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی خواهد یافت. این افزایش عملا به صورت مستقیم سبب رشد سودآوری می شود و می توان گفت فاصله این نرخ ارز بسته به شرکت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بر سودآوری می افزاید/بورس 24

آموزش وامیر
امتیاز:0
دنبال کننده:2.2K

مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی امیر :

با بخشنامه جدید بانک مرکزی دیگر محدودیتی در فروش ارز شرکت ها وجود ندارد، این بدان معنی است که قیمت فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی و فلزی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی خواهد یافت. این افزایش عملا به صورت مستقیم سبب رشد سودآوری می شود و می توان گفت فاصله این نرخ ارز بسته به شرکت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بر سودآوری می افزاید/بورس 24

آموزش وامیر
POSITIVE WAVE@waveplus
امتیاز:353
دنبال کننده:70.7K

مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی امیر :

با بخشنامه جدید بانک مرکزی دیگر محدودیتی در فروش ارز شرکت ها وجود ندارد، این بدان معنی است که قیمت فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی و فلزی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی خواهد یافت. این افزایش عملا به صورت مستقیم سبب رشد سودآوری می شود و می توان گفت فاصله این نرخ ارز بسته به شرکت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بر سودآوری می افزاید/بورس 24

آموزش وامیر
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:0
دنبال کننده:21.6K

مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی امیر :

با بخشنامه جدید بانک مرکزی دیگر محدودیتی در فروش ارز شرکت ها وجود ندارد، این بدان معنی است که قیمت فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی و فلزی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی خواهد یافت. این افزایش عملا به صورت مستقیم سبب رشد سودآوری می شود و می توان گفت فاصله این نرخ ارز بسته به شرکت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بر سودآوری می افزاید/بورس 24

آموزش وامیر
امتیاز:455
دنبال کننده:47.4K

مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی امیر :

با بخشنامه جدید بانک مرکزی دیگر محدودیتی در فروش ارز شرکت ها وجود ندارد، این بدان معنی است که قیمت فروش ارز پتروشیمی، فولادی و معدنی و فلزی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی خواهد یافت. این افزایش عملا به صورت مستقیم سبب رشد سودآوری می شود و می توان گفت فاصله این نرخ ارز بسته به شرکت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بر سودآوری می افزاید/بورس 24

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وامیر

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
-
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد