#

فنفت

صنایع تجهیزات نفت

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #فنفت
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
36رتبه تریدر

مناسب برای نوسان گیری

#سکرد

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر
استراتژی های قدرتمند بورس

#فنفت آپدیت جدید

سیگنال خریدی که به تازگی توسط اندیکاتور ITM صادر شده است و هم اکنون 34 درصد در سود می باشد .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz
کندل سبز

عملکرد امروز در کانال VIP؛

نوسان از #غمهرا، #وآذر

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر

#فنفت همچنان با قدرت صف خرید 💪

میزان سود دهی تا این لحظه 26 درصد .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#فنفت خرید روی ۱۶۷۰۵ و همچنان قفل در صف خرید در قیمت ۱۸۶۱۷👍

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

صف سوم

#فنفت

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر
استراتژی های قدرتمند بورس

#فنفت آپدیت جدید

سیگنال خریدی که به تازگی توسط اندیکاتور ITM صادر شده است و هم اکنون 19 درصد در سود می باشد .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر
استراتژی های قدرتمند بورس

#فنفت آپدیت جدید

سیگنال خریدی که به تازگی توسط اندیکاتور ITM صادر شده است و هم اکنون 10 درصد در سود می باشد .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر
استراتژی های قدرتمند بورس

#فنفت آپدیت جدید

سیگنال خریدی که به تازگی توسط اندیکاتور ITM صادر شده است و هم اکنون 9 درصد در سود می باشد .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
2رتبه تریدر

فلزات اساسی در غیاب #ذوب نیز همسو با دیگر گروه ها مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#فولاد، #فملی، #فجهان، #فخوز، #وسدید، #فاسمین، #فسبزوار، #فزرین، #فروی، #فجر و #فلوله با گرایش مثبت،متعادل اند. در این میان #زنگان، #کاوه، #هرمز، #فنورد و #فنفت با معاملاتی سرخ رنگ و متعادل معامله می شوند.#وسدید، #فوکا و #فالوم نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.

@ChanelVIP20

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فنفت

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار