#

وثخوز

سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #وثخوز
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
59رتبه تریدر

همچنان نزدیک صف خرید

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
59رتبه تریدر

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
36رتبه تریدر

مناسب برای نوسان گیری

#بالاس

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
53رتبه تریدر

#وثخوز بررسی

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#وثخوز هم حمایت ۲۹۰۰ رو داره و فعلا روان معامله میشه

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
53رتبه تریدر

#وثخوز

بررسی 😏

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

فروش #ثعتما و #وثخوز و تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید #ولراز

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
39رتبه تریدر

🔷#واچ_لیست

🔶#وبهمن

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#وثخوز هم با نسبت های خوبی در مثبت ها معامله میشه

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وثخوز

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار