#

وآداک

صنعت و تجارت آداک

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وآداک

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وآداک جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وآداک

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وآداک
نخبگان بورسی@nokhbeganboursiii
امتیاز:445
دنبال کننده:4.9K

#وآداک به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 تعلیق می گردد.

آموزش وآداک
امتیاز:246
دنبال کننده:9.6K

#وآداک به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 تعلیق می گردد.

آموزش وآداک
امتیاز:446
دنبال کننده:54.5K

صنعت و #تجارت آداک #وآداک در 9 ماهه با زیان 535 ریالی به ازای هر سهم مواجه بوده است

آموزش وآداک
امتیاز:446
دنبال کننده:54.5K

صنعت و #تجارت آداک #وآداک در 9 ماهه با زیان 535 ریالی به ازای هر سهم مواجه بوده است

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وآداک

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد