#

انفورماتیک

گسترش انفورماتیک ایران

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#انفورماتیک

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#انفورماتیک جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #انفورماتیک

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش انفورماتیک
امتیاز:544
دنبال کننده:7.8K

#وبصادر

بانک صادرات درحال حاضر مالک 80درصدی سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با ارزش بازاری 36000میلیارد تومان است

بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات برای بانک صادرات،600میلیارد تومان است.طبق اخرین افشای اطلاعات،

5640میلیارد تومان هم از واگذاری 20درصد سهام مالی سپهر صادرات سودشناسایی کرده است

بنابراین 33960میلیارد تومان،گروه مالی سپهر صادرات تاثیر مثبت درخالص ارزش دارایی های بانک صادرات یا به عبارتی هر سهم بانک صادرات 194تومان سود از گروه مالی سپهر صادرات در دل خود دارد

هرچند NAV واقعی هر سهم گروه مالی سپهر صادرات1600تومان است.دراین صورت سود گروه مالی سپهر صادرات برای بانک صادرات،43560میلیاردتومان،یا به ازای هر سهم بانک صادرات،248تومان میشود

سایر دارایی های بورسی و غیر بورسی شرکت مانند شرکت انرژی سپهر(مالک صددرصدی نیروگاه شهید منتظر قائم)،سرمایه گذاری #توسعه سپهر تهران، بیمه سرمد،گسترش #انفورماتیک ایران...بماند😉/بهروز قاسمی

قیمت فعلی بانک صادرات 420تومان

8مهر 1399

🆔 @bourse_box

نمایش بیشتر

آموزش انفورماتیک
امتیاز:544
دنبال کننده:7.8K

#وبصادر

بانک صادرات درحال حاضر مالک 80درصدی سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با ارزش بازاری 36000میلیارد تومان است

بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات برای بانک صادرات،600میلیارد تومان است.طبق اخرین افشای اطلاعات،

5640میلیارد تومان هم از واگذاری 20درصد سهام مالی سپهر صادرات سودشناسایی کرده است

بنابراین 33960میلیارد تومان،گروه مالی سپهر صادرات تاثیر مثبت درخالص ارزش دارایی های بانک صادرات یا به عبارتی هر سهم بانک صادرات 194تومان سود از گروه مالی سپهر صادرات در دل خود دارد

هرچند NAV واقعی هر سهم گروه مالی سپهر صادرات1600تومان است.دراین صورت سود گروه مالی سپهر صادرات برای بانک صادرات،43560میلیاردتومان،یا به ازای هر سهم بانک صادرات،248تومان میشود

سایر دارایی های بورسی و غیر بورسی شرکت مانند شرکت انرژی سپهر(مالک صددرصدی نیروگاه شهید منتظر قائم)،سرمایه گذاری #توسعه سپهر تهران، بیمه سرمد،گسترش #انفورماتیک ایران...بماند😉/بهروز قاسمی

قیمت فعلی بانک صادرات 420تومان

8مهر 1399

🆔 @bourse_box

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#انفورماتیک

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد