#

تجارت

بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تجارت
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:398
دنبال کننده:4.1K
Top Trade

همین بانک #تجارت رو دیروز حجم مبناش رو ندادن / حالا امروز 🤷‍♂️

آموزش تجارت
امتیاز:0
دنبال کننده:561

نمادآخرینپایانیحجمارزش