#

گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #گدنا
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

#گدنا واچ

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#گدنا

۲ بار واکنش مثhttps://sahmeto.com/coins/BAT' target='_blank'>بت به خط روند ترسیم شده در چارت قبلی

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
39رتبه تریدر

#گدنا صف خرید

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
39رتبه تریدر
تک‌سهم های رانتی

#گدنا

پیشنهاد خرید

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
84رتبه تریدر
شاخص کل@AkharinTahlil2
شاخص کل

#گدنا ➕فالو

‌‌‌‏✍️ بخرید قیمتش مفته مفته بخرید تو منفی ها که #بازار آخرا هتر میشه و گدنا میره بالا خرید . بخرید .

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
76رتبه تریدر

#گدنا سومین روز صف خرید ✅

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
76رتبه تریدر

#گدنا صف خرید ✅

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

فیلتر خریداران مشکوک✅

#سنیر

#کفرا

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
115رتبه تریدر
Original Holding@signal_khariid

#گدنا

حمایت10200-9150

مقاومت11900-12600

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
76رتبه تریدر

#گدنا بررسی

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#گدنا

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار