#

لسرما

سرما آفرین‌

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#لسرما

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#لسرما جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش لسرما
رتبه:31
دنبال کننده:9.8K

#لسرما که دیروز در منفی تابلو ازش صحبت شد و به صف خرید رسید امروز هم پرتقاضا ظاهر شده

آموزش لسرما
رتبه:129
دنبال کننده:20.4K

#لسرما صف خرید رو قیمت۲۲۶۱تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۹/۷

@burseplus

آموزش لسرما
رتبه:129
دنبال کننده:20.4K

#لسرما صف خرید رو قیمت۲۱۶۷تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۹/۶

@burseplus

آموزش لسرما
رتبه:31
دنبال کننده:9.8K

#لسرما از منفیهای حداکثری تا مثبت تابلو

آموزش لسرما
رتبه:136
دنبال کننده:11.2K

#لسرما صف خرید رو قیمت ۲۰۸۷✅✅✅✅✅

آموزش لسرما
Top Trade@Topp_Trade
رتبه:79
دنبال کننده:4.9K

منفی های #لسرما و #فوکا پیشنهاد بررسی

آموزش لسرما
رتبه:136
دنبال کننده:11.2K

#لسرما صف خرید ۱ میلیونی رو قیمت ۱۹۶۱✅✅✅✅✅

آموزش لسرما
رتبه:136
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#شفن ۲۷۸ میلیارد تومان

#لسرما ۱۸ میلیارد تومان

#غکورش ۱۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#خگستر ۱۱۰ میلیارد تومان

#خبهمن ۸۳ میلیارد تومان

#وسخوز ۳۴ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#شاوان ۳۹ میلیارد تومان

#ثالوند ۸ میلیارد تومان

#وسپهر ۵ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#خدیزل ۱۵ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

#سمگا ۳ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش لسرما
رتبه:136
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#خودرو ۱۷۰ میلیارد تومان

#لسرما ۳۹ میلیارد تومان

#خگستر ۳۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۴ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۰ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۴۰ میلیارد تومان

#ثالوند ۱۱ میلیارد تومان

#زنگان ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#هرمز ۱ میلیارد تومان

#سمگا ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش لسرما
رتبه:136
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۱۹۷ میلیارد تومان

#لسرما ۱۲ میلیارد تومان

#خودرو ۱۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#لپارس ۱۶ میلیارد تومان

#خودرو ۱۳ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۳۱۲ میلیارد تومان

#توسن ۱۰ میلیارد تومان

#حسیر ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#فرابورس ۳۴ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شجم ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#لسرما

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار