sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

سخزر
#

سخزر

سیمان‌ خزر

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل سخزر براساس سیگنال تریدرها

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

طمع

خنثی

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند سیگنال های نماد #سخزر

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها در مورد سخزر

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ پیام ها:

سیگنال های خرید و فروش #سخزر
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش سخزر
521رتبه تریدر
پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #سخزر 💹 @Tse_Plus 📅 1402/7/1 ⌚ 10:56:07 🔖 43,050 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.05 تابلو  به ارزش کل 4,597,352,550 ریال

اشتراک گذاری پیام

آموزش سخزر
660رتبه تریدر
Daravand@Daravand
Daravand
#سخزر دیلی ، لگاریتمی ، عملکردی سهم از ترند حمایتی داینامیک برخوردار است که اخیرا نیز واکنش مثبت را تایید حجمی سنگین صادر کرد مسلما موج صعودی فقط بسان پرواز موشک شکل نمی‌گیرد و نوسانات جزئی و ساید شدن‌ها و حتی کارکشن‌ها اصلاحی کوچک بخشی از آن است در کل نگهداری خوب است ، مارتینگل نیاز نیست و فروش تا زمانی که ناحیه حمایتی ترسیمی پایدار است از عجول جماعت ساخته است برای خرید موارد انرژیک‌تری وجود دارند
تایم فریم:
1 روز

اشتراک گذاری پیام

آموزش سخزر
248رتبه تریدر
صبر و ثروت@sabrvaservatt
🔝 برترین های بازار 📅 1402-06-28 🕔 12:57:56 ✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات 💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 319 میلیارد تومان 💎 فلزات اساسی 👈 306 میلیارد تومان 💎 سرمایه گذاریها 👈 245 میلیارد تومان ✅ بیشترین ارزش معاملات 🥇 شستا 👈 74.2 میلیارد تومان 🥈 فولاد 👈 69.5 میلیارد تومان 🥉 وبملت 👈 60.1 میلیارد تومان ✅ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی 🥇 قچار 👈 11 میلیارد تومان 🥈 رتاپ 👈 11 میلیارد تومان 🥉 کالا 👈 11 میلیارد تومان ✅ بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید 🥇 شساختح 👈 4.4 برابر 🥈 میدکوح 👈 3.7 برابر 🥉 آرمان 👈 3.5 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه 🥇 بالبر 👈 27 برابر 🥈 قمرو 👈 10.1 برابر 🥉 ثاصفا 👈 9.5 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی 🥇 بالبر 👈 32.29 برابر 🥈 ولراز 👈 15.3 برابر 🥉 رتاپ 👈 9.65 برابر ✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت 🥇 ولراز 👈 حجم برابر 15.8 % شناور 🥈 بالبر 👈 حجم برابر 11.8 % شناور 🥉 سخزر 👈 حجم برابر 7.9 % شناور ✅ بیشترین ارزش خرید حقیقی 🥇 شسینا 👈 50میلیارد تومان 🥈 خگستر 👈 47میلیارد تومان 🥉 ذوب 👈 36میلیارد تومان ✅ بیشترین ارزش خرید حقوقی 🥇 فولاد 👈 56 میلیارد تومان 🥈 شستا 👈 49 میلیارد تومان 🥉 وبملت 👈 44 میلیارد تومان ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ 🥇 رتاپ 👈 12.6 میلیارد تومان معادل 75 % ارزش کل معاملات 🥈 وبهمن 👈 6.8 میلیارد تومان معادل 46 % ارزش کل معاملات 🥉 کویر 👈 6.8 میلیارد تومان معادل 24 % ارزش کل معاملات ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته 🥇 قیستوح 👈 223.1 میلیارد تومان 🥈 شاوان 👈 71.9 میلیارد تومان 🥉 وسدید 👈 64 میلیارد تومان ✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته 🥇 قیستوح 👈 223 میلیارد تومان 🥈 شاوان 👈 75.1 میلیارد تومان 🥉 سصفها 👈 61.9 میلیارد تومان ✅ بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی 🥇 شفاراح 👈 31.2 % اختلاف 🥈 وکادوح 👈 30.6 % اختلاف 🥉 تماوندح 👈 29.8 % اختلاف ✅بیشترین اختلاف قیمت و NAV 🥇 دارا یکم 👈 61.5 %  اختلاف 🥈 پالایش 👈 22.8 %  اختلاف 🥉 مروارید 👈 5.2 %  اختلاف

اشتراک گذاری پیام

آموزش سخزر
84رتبه تریدر
🗓️ ‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #رتاپ #کالا #قچار #انرژی #قمرو #وبهمن #نمرینو #حآفرین #سخزر #وسدید 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #فولاد #فملی #وبملت #وکغدیر #وتجارت #بپاس #شپنا #خساپا #خگستر 🟠 خرید بالای ۱۰۰ میلیون تومان حقیقی: #وسرمد #ودانا #وبرق #ولراز #فوکا #شصفها #کمینا #سیناد #کارا #صایند 🟠 با RSI زیر ۳۰: #وزمین #تپولا #شتولی #رافزا #رفاه #معیار #قنقش #شکف #فلات #تیپیکو 🟠 الگوی کندلی پوشا: #زنگان #وثوق #واحصا #وطوبی #خمحور #وتوس #ثاصفا #ولراز #لپارس #غگیلا 🟠 سهام با الگوی تیک صعودی: #فبیرا #غگرجی #کباده #شپاس #بالاس #باران #چکاوه

اشتراک گذاری پیام

آموزش سخزر
262رتبه تریدر
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلزات‌اساسی: #ذوب، #فولاد، #فملی، #کویر، #وسدید، #فنفت، #فتوسا، #وتوکا     💢شیمیایی: #شسینا، #شاروم، #شلعاب، #شپلی     💢فعالیت‌های ورزشی:  #پرسپولیس     💢رایانه:   #پی_پاد، #رتاب     💢بانک:  #وگردش، #وسالت     💢انبوه‌سازی: #ثعمرا، #وتوس، #ثنظام، #ثزاگرس، #ثقزوی     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولملت، #ولراز، #ولبهمن     💢بیمه:   #بخاور، #بتهران، #وفردا، #ودی، #وسرمد     💢حمل و نقل: #حتوکا، #حاسا، #حبندر، #حگهر، #حگردش     💢سرمایه‌گذاری: #واحیا، #وگستر، #وثوق، #وطوبی، #معیار، #واعتبار، #وتوسم، #وبهمن، #ودانا     💢سیمان:  #سخزر، #سخواف، #سیتا، #سقاین، #سیدکو     💢دارویی:  #دکپسول، #هجرت، #دابور، #دفارا، #دکوثر     💢غذایی: #غنوش، #غدانه، #بهپاک، #غگرجی     💢قند:  #قمرو، #قهکمت، #قشرین، #قاروم، #قجام، #قصفها، #قلرست     💢لاستیک:  #پکرمان، #پسهند، #پلاست     💢چاپ:  #چافست     💢نفت:  #شبندر، #شپاس     💢خودرو:  #خکمک، #خکرمان، #خبنیان، #خمحور     💢شرکت‌های صنعتی: #وکغدیر، #ونیکی     💢ساخت محصولات فلزی:  #فجام، #فبیرا     💢منسوجات: #نمرینو     💢استخراج زغال‌سنگ: #کطبس     💢استخراج کانه‌های فلزی: #کدما، #کمنگنز، #تاصیکو     💢زراعت: #زفجر، #زبینا، #زگلدشت، #سیمرغ                    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

اشتراک گذاری پیام

آموزش سخزر
521رتبه تریدر
ناظر بازار@nazerbazar_ir
#سخزر #شسینا ❇ اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (سخزر)،(شسینا) ◼ به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان خزر (سخزر)، صنایع شیمیایی سینا (شسینا) در روز جاری مطابق با ماده 112 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی‌بر انجام معاملات چرخشی تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/06/28 16:23 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر بازار 💎 @nazerbazar_ir

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#سخزر

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
نماد:سخزر

نام شرکت:

سیمان‌ خزر
سال تاسیس:1366

سال پذیرش در بورس:

1374
موضوع اصلی فعالیت:احداث کارخانه و تولید سیمان و صنایع وابسته به آن ، واردات ماشین آلات و لوازم اولیه و هر نوع کالاي مجاز و صادرات انواع تولیدات آنها و بطورکلی هرگونه فعالیت بازرگانی و غیربازرگانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط و یا پیوستگی داشته باشد.
گروه:سيمان، آهك و گچ

بازار:

بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
محصولات:سيمان تيپ ۲ پاکتي، سيمان پرتلند پوزولاني کيسه‌ای، سيمان تيپ ۲ فله‌ای، سيمان پرتلند فله پوزولاني، کلینکر، سیمان M 500

سرمایه ثبتی به میلیارد ریال:

500,000,000,000
سرمایه ثبتی شرکت به حروف:پانصد میلیارد ریال
ظرفیت شرکت:4000 تن در سال
مواد اولیه:سنگ آهک، سیلیس، مارل، گچ، پوزولان، آهن
سهامداران عمده:شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، شرکت سرمایه گذاري ملی ایران (سما)، شرکت سرمایه گذاري سامان مجد(سهامی خاص)، شرکت بانک انصار
معرفی شرکت:شرکت سیمان خزر تولیدکننده انواع سیمان خاکستري در شهرستان لوشان از توابع استان گیلان است. کـارخانه شرکت با ظرفیت روزانه 2000 تن سیمان در فروردین 1367 آغاز به کار کرده‌است؛ و در سال 1386 این ظرفیت را به 4000 تن در سال ارتقا داده است. این شرکت جزء واحدهاي تجـاري فـرعی شرکت سهامی عام سیـمان فـارس و خـوزستان می باشـد.
متغیر های اثر گذار بر سودآوری شرکت:نوسانات نرخ ارز، شرایط حاکم بر طرح‌های عمرانی کشور، بهای تمام شده‌ی انرژی و قطعات مصرفی، حمل مواد، کمبود نقدینگی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402