#

وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #وبهمن
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#وبهمن در گروه سرمایه گذاری !

یه نگاهی بهش بندازید

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
76رتبه تریدر

واچ لیست سه شنبه

#حسیر

#فپنتا

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

فیلتر عجله در خرید✅

#غمارگ

#وبهمن

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

#وبهمن

محدوده ورود۱۴۰۰ ب پایین

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
99رتبه تریدر
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar

▪️ #وبهمن

♦️ توقف نماد (وبهمن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

صف فروش #وبهمن واچ نوسان

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
زمرد بورس💎@zomorodbourse

#شپدیس به دلیل فروش سلف وتهاتر اوره با ذرت هنوز در صورت های مالی میانگین نرخ اوره صادراتی ۳۷۰_۳۸۵ دلار است نرخ روز اوره جهانی بالای ۸۵۰ دلار ونرخ فروش صاراتی شرکت های اوره برای سررسیدهای دی #وبهمن ماه ۱۴۰۰ بالاتر از ۷۵۰ دلار واین یعنی یک جامپ خوشگل در فروش ورسیدن نرخ فروش صادراتی بالای ۱۷ میلیون تومان وبیش از ۲برابر نرخ فعلی درج شده درگزارشات روالی مشابه برای #شیراز #خراسان #کرمانشا متصور است #شلرد

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
سینا رهبرشهلان@sinarahbarshahlan2

#شپدیس به دلیل فروش سلف وتهاتر اوره با ذرت هنوز در صورت های مالی میانگین نرخ اوره صادراتی ۳۷۰_۳۸۵ دلار است نرخ روز اوره جهانی بالای ۸۵۰ دلار ونرخ فروش صاراتی شرکت های اوره برای سررسیدهای دی #وبهمن ماه ۱۴۰۰ بالاتر از ۷۵۰ دلار واین یعنی یک جامپ خوشگل در فروش ورسیدن نرخ فروش صادراتی بالای ۱۷ میلیون تومان وبیش از ۲برابر نرخ فعلی درج شده درگزارشات روالی مشابه برای #شیراز #خراسان #کرمانشا متصور است #شلرد

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
29رتبه تریدر

✅نمادهایی که ورود پول هوشمند داشته اند:

#غپاک

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#وبهمن

صف خرید رو قیمت 1666تومن معامله میشود نگهداری

400/9/1

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وبهمن

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار