#

وسکرد

شرکت س استان کردستان

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #وسکرد
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#وسکرد حوالی ۴۱ منطقه کم ریسکی برای سهم هست

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

قدرت خریدار ۳ برابر فروشنده

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#وسکرد

#میان_مدت

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

قدرت خریدار ۳ برابر فروشنده

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#وسکرد ۷۲ میلیون صف خرید😂😂👏

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

قدرت خریدار ۳ برابر فروشنده

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#گزارش_بازار

📌۱۰ نمادی که تا این لحظه بیشترین حجم معاملات را داشته اند:

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#وسکرد صف خرید ۴۸ میلیونی!👍

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#فیلتر

قدرت خریدار ۳ برابر فروشنده

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#وسکرد حوالی ۴۰ تومان حمایت مهمی داره

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسکرد

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار