#

وسرضوی

س.سهام عدالت استان خراسان رضوی

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسرضوی

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسرضوی جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#پارس ۹۵ میلیارد تومان

#خمحور ۳۴ میلیارد تومان

#لابسا ۱۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۱۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۱ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۱ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#شتوکا ۹۰ میلیارد تومان

#حسیر ۱۶ میلیارد تومان

#وسپهر ۴ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#وهور ۶ میلیارد تومان

#غصینو ۶ میلیارد تومان

#زنگان ۴ میلیارد تومان

@boursineh_co

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar
دنبال کننده:7.9K

▪️ #وسقم #وسخوز #وسرضوی

♦️ نمادهای معاملاتی(وسقم)،(وسخوز)،(وسرضوی)مشمول رفع گره معاملاتی

💬 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه گذاری استان خوزستان(وسخوز)و سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی(وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

➖➖➖➖➖➖➖➖

⏰ ‏ 8:03:26

📆 ‏ 1400/9/7

🆔 @BourseAsr_NazerBazar

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#لپارس ۷۶ میلیارد تومان

#بورس ۶۳ میلیارد تومان

#خمحور ۳۷ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۰ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۳ میلیارد تومان

#فولاد ۱۱ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#شتوکا ۶۰ میلیارد تومان

#درهآور ۳۶ میلیارد تومان

#حسیر ۷ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#وهور ۸ میلیارد تومان

#زکشت ۶ میلیارد تومان

#شاوان ۴ میلیارد تومان

@boursineh_co

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#شفن ۳۲۴ میلیارد تومان

#آپ ۱۲۰ میلیارد تومان

#غنوش ۱۱۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#انرژی۱ ۲۹ میلیارد تومان

#پترول ۲۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#کوثر ۲۶ میلیارد تومان

#سدبیر ۲۲ میلیارد تومان

#حآسا ۱۳ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شگامرن ۴ میلیارد تومان

#حسیر ۲ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
رتبه:23
دنبال کننده:8.9K

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان خوزستان (#وسخوز) و سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی (#وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی میباشند.

➖➖➖➖➖➖➖

✅ @sarmayearget='_blank'>gozaran_fashi

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:104.2K

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان خوزستان (#وسخوز) و سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی (#وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی میباشند.

آموزش وسرضوی
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar
دنبال کننده:7.9K

▪️ #وسخوز #وسرضوی

♦️ نمادهای معاملاتی(وسخوز)،(وسرضوی)مشمول رفع گره معاملاتی

💬 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان خوزستان(وسخوز)و سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی(وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

➖➖➖➖➖➖➖➖

⏰ ‏ 8:16:15

📆 ‏ 1400/8/26

🆔 @BourseAsr_NazerBazar

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#خودرو ۱۷۰ میلیارد تومان

#لسرما ۳۹ میلیارد تومان

#خگستر ۳۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۴ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۰ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۴۰ میلیارد تومان

#ثالوند ۱۱ میلیارد تومان

#زنگان ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#هرمز ۱ میلیارد تومان

#سمگا ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش وسرضوی
رتبه:63
دنبال کننده:7.1K

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی (#وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

آموزش وسرضوی
رتبه:106
دنبال کننده:104.2K

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان #خراسان رضوی (#وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسرضوی

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار