#شجی

شرکت نفت جی

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شجی
امتیاز:0
دنبال کننده:69.9K

🔴👈👈 ۱۶ شرکتی که در صف عرضه اولیه برای سال ۹۹ قرار دارند:

👈شرکت زر ماکارون با نماد #غزر

👈 سرمایه گذاری پویا با نماد #وپویا

👈رایان هم افزا با نماد #رافزا

👈 لیزینگ #پارسیان با نماد #ولپارس

👈 #توسعه مسیر برق گیلان با نماد #بگیلا

👈ایمن #خودرو شرق با نماد #خیمن

👈پتروشیمی بوعلی #سینا با نماد #بوعلی

👈 تولید نیروی جنوب غرب #صبا با نماد #ب#صبا

👈ترانسفورماتور توزیع #زنگان با نماد #برانسفو

👈 پتروشیمی ایلام با نماد #شایلام

👈پتروشیمی مروارید با نماد #شمروارید

👈پالایش نفت جی با نماد #شجی

👈 راه آهن حمل و نقل با نماد #حرآهن

👈صنایع چوب #خزر #کاسپین با نماد #خزر

👈بانک #رفاه کارگران با نماد #و#رفاه

👈شرکت بورس انرژی با نماد #انرژی

@Goldenn_Bourse

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد