#

ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ثمسکن
امتیاز:573
دنبال کننده:44.5K
StalinMIBC (استالین)کانال آموزش مالی

#تابلوخوانی_استالینی 📊🧮

♻️لیست نمادهای که #حجم های_مشکوک داشتند (مرتب شده بر اساس ورود نقدینگی حقیقی):

#جم_پیلن

#خبهمن

#تاصیکو

#پارتا

#کرمان

#شکبیر

#خدیزل

#همراه

#ثمسکن

#وثوق

#شصدف

#ثامید

#ثنوسا

و

#فسپا

در صدر جدول هستند 👌🏽👌🏽👌🏽

آموزش ثمسکن
امتیاز:0
دنبال کننده:5.9K
بورس سیمرغ(بورس ایران)

فقط #وساخت و ثمسکن😂😂😂

کاری ندارم که سهمشون رو داریم ! چی شد یهو سبز تموم شدن؟ #بازار عجیب تر از همیشه

آموزش ثمسکن
Mr Signal@Bourse_MrSignal
امتیاز:187
دنبال کننده:55.8K

در گروه انبوه سازی #وساخت #ثمسکن و در گروه دارویی #وپخش در استانه صف خرید قرار دارند

آموزش ثمسکن
وارِن@warren1358
امتیاز:578
دنبال کننده:23.3K

⏳ثمسکن واچ ۵۱۰

آموزش ثمسکن
امتیاز:490
دنبال کننده:26K

مناسب برای نوسان گیری

#ثمسکن

#وساخت

#وبصادر

کاربرانی که از اندیکاتور ITM استفاده میکنند این سهام را با اندیکاتور بررسی نمایند.

@bourse124a

آموزش ثمسکن
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#وتجارت #وبملت #وملل #سمگا #فولاد #فملی #شستا #شتران #وبصادر #خودرو #فارس #وساپا #وغدیر #خساپا #تاپیکو #شوینده #ثمسکن #اپال #وپارس #شگویا

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش ثمسکن
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#وتجارت #وبملت #وملل #سمگا #فولاد #شستا #فملی #شتران #وبصادر #خودرو #فارس #وساپا #وغدیر #خساپا #تاپیکو #شوینده #ثمسکن #اپال #وپارس #برکت

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش ثمسکن
امتیاز:0
دنبال کننده:45.4K
آکادمی رسول ترزم پور

نمونه بارز

حالا شاید تو خیال خودش بگه حمایت میکنیم

آموزش ثمسکن
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#سمگا #وملل #وبملت #شستا #شتران #فولاد #فملی #خساپا #فارس #خودرو #شبریز #وغدیر #وساپا #برکت #ثمسکن #شگل #تاصیکو #شوینده #سپاس #اپال

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش ثمسکن
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#سمگا #وملل #وبملت #شستا #شتران #فولاد #فملی #خساپا #خودرو #فارس #برکت #شبریز #وغدیر #وساپا #ثمسکن #شگل #شوینده #تاصیکو #سپاس #رتاپ

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش