فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش نبروج
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

📊نمادهایی که ورود سنگین #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فباهنر

✅شیمیایی : #شستان، #شیران

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #سپ

✅بیمه : #ومعلم، #وتعاون، #وحکمت

✅حمل و نقل : #حسینا

✅بانکداری : #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #اعتلا

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده، #کگاز

✅سیمان : #سبزوا، #سباقر

✅دارویی : #برکت، #ریشمک

✅غذایی : #غبشهر، #غگیلا

✅قند و شکر : #قشرین، #قیستو

✅ماشین آلات و تجهیزات : #فاراک، #مادیرا

✅کاغذ : #چکاپا

✅منسوجات : #نبروج

✅استخراج نفت : #حفاری

✅زراعت : #زکوثر، #سیمرغ

📍 @Borse_Trader

آموزش نبروج
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند؛

✅فلزات اساسی : #فروس، #فروی، #فلوله

✅انبوه سازی : #ثنور، #ثامان، #ثرود، #ثباغ

✅شیمیایی : #شگویا، #کلر، #شاروم، #شستان

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #رتاپ

✅بیمه : #ومعلم

✅بانکداری : #وپست، #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #وآرین، #واتی

✅کانه‌غیرفلزی : #سپرمی، #کهمدا، #کگاز

✅سیمان : #سمازن، #سصوفی، #سغرب

✅کاشی : #کپارس، #کحافظ

✅دارویی : #دلقما، #کاسپین، #دشیری، #دکپسول، #دتولید، #ریشمک

✅غذایی : #غپاک، #غبشهر، #غالبر

✅قند و شکر : #قشرین

✅خودرو و قطعات : #خزامیا، #خرینگ

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅منسوجات : #نبروج، #نطرین

✅استخراج معادن : #کماسه

✅زراعت : #زبینا٬ #زشریف، #زملارد

📍 @Borse_Trader

آموزش نبروج
امتیاز:620
دنبال کننده:36.1K

◽️دوشنبه 1399/12/25

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#قیستو: 168 میلیون

#شپترو: 56 میلیون

#نبروج: 18 میلیون

#کباده: 11 میلیون

#سپیدار: 3 میلیون

#شبصیر: 2 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#پتایر: 150 میلیون

دی: 69 میلیون

#کیسون: 49 میلیون

#ثبهساز: 40 میلیون

#آسیا: 37 میلیون

#جوین: 36 میلیون

#ثنوسا: 33 میلیون

#خمهر: 31 میلیون

#لکما: 28 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش نبروج
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:678
دنبال کننده:2.8K
Technical nima

🛍حجم های مشکوک در معاملات امروز

#جوین

#سمایه

#گنجین

#نبروج

#وصندوق

#اطلس

#خبهمن

#ونیکی

#پردیس

#فخاس

#وصنا

#کاما

#سنوین

#رمپنا

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

نمادآخرینپایانیحجمارزش