#وانصار

بانک انصار

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد

توقف ۲۸ نماد بورسی

از میان نمادهای بورسی، ۲۸ نماد بورسی تا تاریخ ۳۰ مهر ماه به دلایل مختلف از #جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و... متوقف شدند.

تعلیق نماد معاملاتی نمادهای کنتورسازی ایران(#آکنتور)، زامیاد(#خزامیا)، صنایع آذر آب(#فاذر)، بانک انصار(#وانصار#توسعه معادن و فلزات(#ومعادن) و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهای بیمه #البرز(#البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(#فارس) متوقف کرده‌اند.

پمپ‌سازی ایران(#تپمپی)، سرمایه‌گذاری شاهد(#ثشاهد)، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(#شستا)، نیروکلر(#شکلر)، کشت و صنعت چین چین(#غچین)، دشت مرغاب(#غدشت) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی عادی سالیانه، پتروشیمی #جم(#جم#فروسیلین ایران(#فروس)، لامیران(#فلامی#پارس سرام(#کسرام)، فراورده‌های نسوز #پارس(#کف#پارس) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی فوق العاده، حمل‌ونقل #حتوکا(#حتوکا)، مهرکام #پارس(#خمهر) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ریخته گری تراکتورسازی ایران(#ختراک) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه متوقف شده‌اند.

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد