#

وانصار

بانک انصار

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وانصار

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وانصار جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وانصار

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

توقف ۲۸ نماد بورسی

از میان نمادهای بورسی، ۲۸ نماد بورسی تا تاریخ ۳۰ مهر ماه به دلایل مختلف از #جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و... متوقف شدند.

تعلیق نماد معاملاتی نمادهای کنتورسازی ایران(#آکنتور)، زامیاد(#خزامیا)، صنایع آذر آب(#فاذر)، بانک انصار(#وانصار#توسعه معادن و فلزات(#ومعادن) و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهای بیمه #البرز(#البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(#فارس) متوقف کرده‌اند.

پمپ‌سازی ایران(#تپمپی)، سرمایه‌گذاری شاهد(#ثشاهد)، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(#شستا)، نیروکلر(#شکلر)، کشت و صنعت چین چین(#غچین)، دشت مرغاب(#غدشت) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی عادی سالیانه، پتروشیمی #جم(#جم#فروسیلین ایران(#فروس)، لامیران(#فلامی#پارس سرام(#کسرام)، فراورده‌های نسوز #پارس(#کف#پارس) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی فوق العاده، حمل‌ونقل #حتوکا(#حتوکا)، مهرکام #پارس(#خمهر) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ریخته گری تراکتورسازی ایران(#ختراک) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه متوقف شده‌اند.

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وانصار

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد