#

فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #فاذر
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

🌟رنج قوی در #فاذر نماد را سبز پوش کرد .

@CandeleSabz

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#فاذر کمی تقاضا در سهم بهتر شده و‌کاملا از صف فروش جدا شده

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
42رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
12رتبه تریدر
(مدیریت سرمایه)@MODIRIATE_SARMAYE
(مدیریت سرمایه)

#فاذر مناسب برسی

در قیمتهای خوبی میباشد

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
58رتبه تریدر
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
سرمایه گذاران

#فاذر

#واچ_لیست

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
100رتبه تریدر
تحلیل سهم

#فاذر

حد ضرر ۸۷

هدف ۱۱۵

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#فاذر رنج مثبت زدند

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
45رتبه تریدر
Mr Signal@Bourse_MrSignal

#فاذر تقاضا نسبی خوبی دارد

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
59رتبه تریدر

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
100رتبه تریدر
تحلیل سهم

#فاذر

حد ضرر ۸۷

هدف ۱۰۰

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فاذر

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار