sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

مشخصات تریدر
logo

DepecheG

DepecheG@

1758
+1

رتبه بین 15507 تریدر

بر اساس بازدهی ماهانه
مزایای دریافت مالکیت صفحه DepecheG در سهمتو:اطلاعات بیشتر
بازدهی تریدر

بازدهی
هفتگی

بازدهی
ماهانه

بازدهی
سه ماهه

افت سرمایه

قدرت تحلیل

ریسک

* بدون داده به معنی این است که تریدر تازه به سهمتو اضافه شده است.

عملکرد تریدر را به اشتراک بگذارید.

عملکرد تریدر
نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ DepecheG

0%
0%
نظر شما چیست؟
سیگنال تریدرها
فیلتر
بزودی
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3623380
KAVA طولانی ایده در قلمرو همیشه در حال تکامل ارزهای دیجیتال، جایی که ثروت‌ها مانند ستاره‌های دور سوسو می‌کنند، کاوا بار دیگر ظهور می‌کند و معامله‌گران را دعوت می‌کند. در سفری تازه از دستاوردهای بالقوه و مانورهای هیجان انگیز بازار. نمودار را تصویر کنید، خطی از زمان که با خاطرات حرکات گذشته حک شده است. یک کانال، مانند جاده ای که به احتمالات منتهی می شود، توجه ما را به خود جلب می کند. این فقط یک کانال معمولی نیست، بلکه مسیری است که اهمیت خود را در رقص قیمت ها ثابت کرده است. این کانال، مانند یک دوست قدیمی، روند صعود و نزول را به خود دیده است و اکنون، یک بار دیگر ما را فرا می خواند. لحظه ای به عقب برگردید و به اندیکاتور Stochastic، آن شگفتی کوچک نوسانی فکر کنید. این در حالت جوانی است، خوانش آن به ته رسیده است. گویی ضربان قلب بازار ریتم خود را پیدا کرده و برای نبض جدیدی آماده می شود. همانطور که ما این نمودار را مطالعه می کنیم، سطح فیبوناچی 0.786 مانند یک فانوس دریایی می درخشد. سطحی که به نظر می‌رسد آلت‌کوین‌ها اسرار را زمزمه می‌کنند، مکان مورد علاقه است، اغلب زمین بازی برای اقدامات مهم. همانطور که اعداد فیبوناچی در طبیعت مارپیچ می شوند، در این بازارها نیز مارپیچ می شوند و ما را راهنمایی می کنند. اما داستان چیزهای بیشتری دارد. حجم On-Balance (OBV) را تصور کنید، که ناظر خاموش حرکات بازار است. واگرایی، مانند سمفونی دسیسه، آهنگ خود را می نوازد. گویی بازار داستانی را برای ما تعریف می کند، روایتی از پتانسیل. این واگرایی است که علاقه ما را برمی انگیزد و نشان می دهد که احتمالات پنهان ممکن است آشکار شوند. و سپس حجم، صدای بازار، نوسانات آن به اندازه یک باتوم هادی است. برای اینکه این نوسان جادویی خود را انجام دهد، اوج حجم باید حرکت رو به بالا را همراهی کند. این سیگنالی است که یک حرکت انفرادی را به سمفونی حرکت تبدیل می کند. این داستان، دوستان من، فقط نگاهی اجمالی به یک توپ کریستالی نیست. این یک رقص حساب شده از داده ها است، یک استراتژی متفکرانه که شما را به استفاده از پتانسیل و در عین حال محافظت از سرمایه خود دعوت می کند. همانطور که ما یک تجارت طولانی نوسان دیگر را آغاز می کنیم، مجهز به دانش و بینش، خود را برای فصل بعدی آماده می کنیم. بازارها تغییر می کنند، اعداد تغییر می کنند، اما ماهیت تجارت باقی می ماند. همانطور که کاوا دعوت خود را اعلام می کند، زمان نوشتن آیه بعدی در حماسه دستاوردهای بالقوه فرا رسیده است. عقل خود را جمع کنید، استراتژی های خود را تنظیم کنید و اجازه دهید سفر ادامه یابد. استاپ ضرر خود را که محافظی در برابر جزر و مد پیش بینی نشده است، زیر علامت 0.7815 قرار دهید. این یک حرکت استراتژیک برای محافظت از سرمایه شما، حتی در میان جذابیت سود است. بنابراین اجازه دهید مسیر را هم با احتیاط و هم با شجاعت طی کنید، زیرا ریسک ها مدیریت می شوند و پتانسیل سود باقی می ماند. تجارت فعال است.
ترجمه شده با گوگل(مشاهده اصل پیام)
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3289518
KAVA LONG bull flag pattern if btc hold this level we might witness a juicy kava pumpComment: Visible BREAKOUT set up is still valid and playing out almost perfectlyTrade closed: stop reached
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3284299
XTZ Long Idea based on OBV , Fib and Channel In the realm of crypto, where fortunes may sway, Tezos emerges, a potential long play. With swing trade in mind, guided by chart, Parallel channels and OBV, playing their part. Within the channels, a journey unfurls, Tezos' potential, captivating like pearls. OBV diverges, a bullish sign in sight, A swing trade opportunity, shining with might. At Fib 0.786, where support may reside, Tezos finds strength, a point to confide. A swing trade endeavor, aiming for gains, With 100% in mind, where profit remains. But amidst the excitement, let caution be known, For risks in trading, cannot be overthrown. Manage your risks with diligence and care, Preserve your capital, handle it with a dare. In this volatile world, where uncertainty prevails, A wise trader heeds caution, their strategy prevails. So trade with prudence, protect what you hold, Tezos' potential awaits, for the mindful and bold. With parallel channels and OBV as your guide, Navigate the markets, let your decision abide. Swing trade with care, and goals within sight, Tezos may grant rewards, when traded just right. Potential Targets TP1 0.98 TP2 1.07 TP3 1.15 TP4 1.80 SL Below 0.81
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3283696
Enjin Long Idea In the realm of crypto, ENJ takes the stage, Enjin Coin, poised for a glorious wage. A long idea emerges, swing trade in sight, Parallel channels and OBV, shining bright. Within the parallel channels, a journey unfolds, A path to follow, where potential beholds. As OBV diverges, a bullish sign appears, A swing trade opportunity, diminishing fears. With the risk-to-reward ratio at 1:9, A chance for gains that truly shine. On 10x leverage, we boldly tread, Seeking profits, where fortunes are spread. So let's embark on this ENJ trade, With parallel channels as our guide, we cascade. OBV's divergence, a tale to believe, A swing trade potential, our goals we achieve. But heed the call for cautious play, Risk management must have its say. Leverage carries its own weight, Trade wisely, sealing a prosperous fate. In this realm of crypto, where possibilities thrive, ENJ's long idea ignites, as we strive. With parallel channels and OBV as our cue, A swing trade potential, for me and for you.
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3238655
XLM Long Idea In the realm of crypto, Stellar claims its throne, XLM shines bright, a trade strategy to own. Fibs and channels, a flamboyant affair, Unleashing gains, with a confident flair. With parallel channels, we set the stage, A path to follow, as profits engage. Fibonacci's charm, in the 0.786 zone, Where the lower trendline beckons us to own. Stellar's dance of triumph, a sight to behold, As it touches that level, a story unfolds. Outrageous gains, like fireworks ignite, In this trading game, we'll bask in delight. So let's embrace the XLM trade, With strategy and style, we'll make the grade. Fibs and channels, our guiding light, As Stellar's potential soars to new heights. But let's not forget, in this thrilling quest, To be mindful of risks, and trade with finesse. With calculated moves and passion in place, We'll conquer the markets, with grace and embrace. potential targers tp1 0.0955 tp2 0.1070 tp3 0.1205 DONT FORGET TO SET SL below 0.074
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3233460
MOONBEAM (GLMR) long idea based on obv In the vast world of crypto, Moonebam Network shines, With GLMRUSDT, a trade idea intertwines. On balance volume, it diverges with might, Since November 22 of 2022, a hopeful sight. Through highs and lows, we've journeyed far, Witnessing an all-time low on May 10th, like a shooting star. But amidst the darkness, a divergence emerges, A glimmer of hope, as optimism surges. With on balance volume diverging hard, An upward movement may catch us off guard. A parabolic rise, like a rocket in the sky, Moonebam Network ascending, reaching new highs. So let's hold onto hope, and trust the signs, As GLMRUSDT paves the way, where opportunity aligns. From the depths of doubt, we anticipate, A journey of success, as we elevate. In this hopeful tale, we set our sights high, Moonebam Network soaring, reaching for the sky. With divergence as our guide, we'll ride the trend, A story of triumph, where dreams transcend. In the world of trading, risks come into play, But manage them wisely, in your own unique way. It goes without saying, it's NFA, To preserve your capital, make it sway. Set your stop-loss, keep your goals in sight, Trade with caution, both day and night. Take charge of your risks, let them not prevail, In this volatile market, where fortunes unveil. Research and analyze, before you dive, Make informed decisions, so you can thrive. But remember, my friend, it's your preference to decide, Manage risks effectively, and let success reside.
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3218091
LINK long idea Listen up, in the world of crypto, Chainlink's the game, But before you go long, you gotta manage that risk, it's not a game. With LINKUSDT, a long idea in play, Channels, OBV, and Fibs to pave the way. Been in accumulation, for almost a year, But with potential targets in sight, don't you fear. TP1 at 7.4, TP2 at 8.40, TP3 at 8.8, TP4 at 9.48, so don't you get naughty. But with gains in sight, you gotta keep your SL in check, Below 5.75, to prevent losses and protect. So let's go long on LINKUSDT, With a strategic plan, and risk management to see. With channels, OBV, and Fibs to play, Potential profits, just a breakout away. But don't forget the SL, it's your safety net, To ensure gains, and no losses to fret. So let's ride the wave, and make it big, With LINKUSDT, and a plan that's strategic. Potential targets in sight, but risk management is key, For a successful trade, and a profit to decree.
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3217912
POLKADOT long idea Amidst the crypto realm, Polkadot reigns, A chance to profit, with its upward gains. With DOTUSDT.P, a long position may be, Based on channels, Fibs, and Stochastic RSI, to see. As parallel channels guide the way, And Fibonacci levels set the pace, Stochastic RSI shows its face, A buy signal flashing, with a steady grace. The trendline dips, to Fib 0.786, But from there it may rise, like a phoenix from the abyss. With Stochastic RSI at its bottom, The potential for a breakout, cannot be forgotten. So here's to the long idea, for DOTUSDT.P, A chance to thrive, a chance to be free. With channels, Fibs, and Stochastic RSI to see, A winning combination, for profits to decree. Potential Targets TP1 5.95-6.03 area TP2 6.98- 7.02 TP3 8.05 and above SL 4.28
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3217350
ROSE Long Idea based on Channel, fib and OBV In the world of trading, an idea takes flight, A chance to profit, to soar to new heights. With ROSEUSDT.P, a long position may be, Based on channels and fibs, a strategy to see. The OBV is diverging, a sign of potential, Combined with lower trendlines, a story essential. It may dip a little, or touch Fib 0.786, But from there it could swing, and make gains to fix. Parallel channels guide the way, A path to follow, day by day. Fibonacci levels set the pace, A roadmap to reach, with a steady grace. So here's to the long idea, for ROSEUSDT.P, A chance to profit, a chance to be free. With channels and fibs, and a keen eye to see, The potential is there, for all to agree. TP1 0.058 TP2 0.072 TP3 0.115 SL 0.04098
آموزش بورس
DepecheG@DepecheG
دنبال کننده:1
3207979
KAVA Long Idea bases on Channel, fib and OBV Check out Kava's chart! It's positively sizzling with excitement! Not only has it just touched the lower trend line of the channel, around the Fibonacci 0.786 level (ALTS seem To love Fib 0.786), but there's also a tantalizing OBV divergence taking place! This is a prime opportunity for a potential buy signal, friends. Just be sure to set your take profit at the $1.50 area, and your stop loss below 55 cents to manage your risks. So buckle up and hold on tight, because Kava is about to take you on a wild ride to the moon and back!
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402