ورود/ثبت‌نام
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل

@i_26671

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۰/۲۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
832
رتبه بین 8495 تریدر
-4.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9%)
قدرت تحلیل
3.5
389تعداد پیام
فیلتر

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.048 میلیون سهم #ساروج در تاریخ 1403/03/05 خریداری کرد و درحال حاضر 3.47 درصد از سهام #ساروج را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
9 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۳٬۱۵۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.012 میلیون سهم #ددانا در تاریخ 1403/03/02 خریداری کرد و درحال حاضر 13.29 درصد از سهام #ددانا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۹۵۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.034 میلیون سهم #درازی در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 4.63 درصد از سهام #درازی را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۷۱۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.022 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/25 خریداری کرد و درحال حاضر 2.7 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۰۸۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.243 میلیون سهم #سشمال در تاریخ 1403/02/24 خریداری کرد و درحال حاضر 3.37 درصد از سهام #سشمال را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۵۷۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.001 میلیون سهم #ساروج در تاریخ 1403/02/23 خریداری کرد و درحال حاضر 3.45 درصد از سهام #ساروج را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۵٬۷۰۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.001 میلیون سهم #ساروج در تاریخ 1403/02/22 خریداری کرد و درحال حاضر 3.45 درصد از سهام #ساروج را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.009 میلیون سهم #ساروج در تاریخ 1403/02/19 خریداری کرد و درحال حاضر 3.45 درصد از سهام #ساروج را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۰۵۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.017 میلیون سهم #ساروج در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 3.45 درصد از سهام #ساروج را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۱۵۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.019 میلیون سهم #زپارس در تاریخ 1403/02/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.51 درصد از سهام #زپارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۵٬۲۴۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار