ورود/ثبت‌نام
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص -

شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص -

@i_15178

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۲۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
291
-291
رتبه بین 7814 تریدر
-5.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.7%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.9%)
قدرت تحلیل
0
26تعداد پیام
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.100 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/09/25 خریداری کرد و درحال حاضر 1.3 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.100 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/09/22 خریداری کرد و درحال حاضر 1.3 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.277 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/09/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.3 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.200 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.29 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.200 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 1.29 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.100 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.29 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.200 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.28 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 5.500 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/08/23 به فروش رساند و درحال حاضر 4.87 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 5.000 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/08/22 به فروش رساند و درحال حاضر 4.89 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.450 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.200 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 1.500 میلیون سهم #ثاخت در تاریخ 1402/08/14 خریداری کرد و درحال حاضر 28.42 درصد از سهام #ثاخت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 0.908 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/08/13 خریداری کرد و درحال حاضر 4.9 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 2.410 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/08/10 خریداری کرد و درحال حاضر 4.9 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - 2.810 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/08/09 خریداری کرد و درحال حاضر 4.89 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها