ورود/ثبت‌نام
IFMصندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه

IFMصندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه

@i_13838

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۵/۲۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1242
رتبه بین 8676 تریدر
-4.9%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6%)
قدرت تحلیل
4.1
357تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

IFMصندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه 0.072 میلیون سهم #مفاخر در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 5.53 درصد از سهام #مفاخر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۴۵۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه 0.900 میلیون سهم #رانفور در تاریخ 1403/04/18 خریداری کرد و درحال حاضر 4.65 درصد از سهام #رانفور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۹۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س. ا. بازارگرداني سپهربازارسرمايه 0.900 میلیون سهم #رانفور در تاریخ 1403/04/17 خریداری کرد و درحال حاضر 4.65 درصد از سهام #رانفور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۹۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 1.300 میلیون سهم #رانفور در تاریخ 1403/04/16 خریداری کرد و درحال حاضر 4.64 درصد از سهام #رانفور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۹۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 3.285 میلیون سهم #رانفور در تاریخ 1403/04/13 خریداری کرد و درحال حاضر 4.64 درصد از سهام #رانفور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۹۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 4.468 میلیون سهم #رانفور در تاریخ 1403/04/12 خریداری کرد و درحال حاضر 4.63 درصد از سهام #رانفور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۸۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 1.232 میلیون سهم #وبصادر در تاریخ 1403/04/11 خریداری کرد و درحال حاضر 8.08 درصد از سهام #وبصادر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۶۷۱
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 7.947 میلیون سهم #وبصادر در تاریخ 1403/04/10 خریداری کرد و درحال حاضر 8.08 درصد از سهام #وبصادر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۶۲۳
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 0.072 میلیون سهم #مفاخر در تاریخ 1403/04/03 خریداری کرد و درحال حاضر 5.52 درصد از سهام #مفاخر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۳۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه 0.072 میلیون سهم #مفاخر در تاریخ 1403/04/02 خریداری کرد و درحال حاضر 5.51 درصد از سهام #مفاخر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۴۳۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار