مشخصات تریدر
logo

Cryptoπ

CryptocurrencyExquisitely@

رتبه بین تریدر

بر اساس بازدهی ماهانه
بازدهی تریدر

بازدهی
هفتگی

0.0%

بازدهی
ماهانه

0%

بازدهی
سه ماهه

0.0%

افت سرمایه

0.0%

قدرت تحلیل

0.0%

ریسک

0.0%

عملکرد تریدر را به اشتراک بگذارید.

عملکرد تریدر
نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ Cryptoπ

0%
0%
نظر شما چیست؟
تریدر در شبکه اجتماعی

تعداد اعضای کانال تلگرام

774

میانگین بازدید روزانه

593

میانگین تعداد سیگنال روزانه

2

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

سیگنال تریدرها
فیلتر
بزودی
آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2654214

ATOM' target='_blank'>#ATOM/USDT

$ATOM is inside a huge descending channel.

🐻 now price is rejected from middle line of a channel which is the same with long-term resistarget='_blank'>ance zone, so it is possible that continue its downtarget='_blank'>rend to break down from support of $10 and touch lower line of channel, then start a new rally.

🐮 but if price going to hold the support of $10, it will be an easy break out from resistarget='_blank'>ance around $17 to touch upper line of channel which is middle line of bigger channel.

in the long-term price can touch the upper line of the bigger channel.

#اتم

قیمت داخل کانال نزولی بزرگی قرار دارد.

🐻 اکنون قیمت از محدوده میانی کانال برگشت کرده است و احتمالا حمایت 10 دلار را بشکند و تا محدوده پایین کانال ریزش کند و سپس برای روند صعودی جدید اقدام کند.

🐮 ولی اگر بتواند حمایت 10دلار را حفظ کند و مقاومت حدود 17دلار که همزمان با محدوده میانی کانال است رابشکند تا محدوده بالای کانال که باخط میانی کانال بزرگتر یکی است افزایش میابد.

در بلند مدت قیمت میتواند تا خط بالای کانال صعود کند.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2654213

arget='_blank'>AKRO' target='_blank'>#arget='_blank'>AKRO/USDT

$arget='_blank'>AKRO is above a support zone.

🐮 holding this support will increase price toarget='_blank'>ward resistarget='_blank'>ance zone around $0.006 which is the same with descending target='_blank'>rend line.

break out from this resistarget='_blank'>ance make the potential to increase toarget='_blank'>ward $0.015.

🐻 if price breaks down from support zone, next support is long-term descending support.

#آکروپلیس

قیمت بالاتر از محدوده حمایت قرار دارد.

🐮 حفظ این حمایت میتواند قیمت را تا محدوده مقاومت حدود 0.006 دلار که همزمان با خط ترند نزولی است افزایش دهد.

شکست این مقاومت این پتانسیل را ایجاد میکند که در بلند مدت قیمت تا حدود 0.015 دلار افزایش یابد.

🐻 اگر محدوده حمایت شکسته شود حمایت بعدی خط ترند نزولی بلند مدت است.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2654212

#arget='_blank'>AIOZ/USDT

$arget='_blank'>AIOZ is about to break from a long-term triangle,

🐮 breaking out from long-term descending resistarget='_blank'>ance, will increase price toarget='_blank'>ward resistarget='_blank'>ance zone around $0.06 and even resistarget='_blank'>ance of $0.075.

and breaking out from $0.08 can move up price toarget='_blank'>ward upper target='_blank'>rend lines.

🐻 break down from support zone around $0.045 will invalid this scenario.

#آیوز_نتورک

قیمت در انتهای الگو مثلث بلند مدت قرار دارد.

🐮 شکست مقاومت نزولی بلند مدت میتواند قیمت را تا محدوده مقاومت حدود 0.06 دلار و حتی مقاومت 0.075 دلار افزایش دهد.

اگر مقاومت 0.08 دلار شکسته شود قیمت میتواند تا خطوط ترند نزولی بالاتر افزایش یابد.

🐻 شکست محدوده حمایت حدود 0.045 دلار این سناریو را باطل میکند.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651963

#XRP/USDT

$XRP hold the long-term ascending support and broke out from long-term descending resistance and candle of this week is making a pullback to confirm the broken resistance as support.

🐮 price touched the resistance zone, break out from this resistance zone will increase price to upper ascending trend lines.

In the long-term price may touch the 0.5 fib level of the whole swing down.

#ریپل

قیمت محدوده حمایت بلند مدت را حفظ کرد و محدوده مقاومت نزولی بلندمدت را شکست. کندل این هفته پولبکی به مقاومت شکسته شده برای تایید آن به عنوان حمایت بود.

🐮 قیمت محدوده مقاومت را لمس کرد و ممکن است پولبک در هفته آینده تا محدوده حمایت ادامه داشته باشد و سپس شکست محدوده مقاومت قیمت را تا خطوط ترند صعودی بالاتر افزایش میدهد.

در بلند مدت پتانسیل رسیدن به سطح 0.5 فیبوناچی کل نوسان نزولی وجود دارد.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651962

#SHIB/USDT

#update

$SHIB sharget='_blank'>aped an ascending channel, and price is sarget='_blank'>truggling to break down from the lower line.

🐻 breaking down from lower line of channel can sharget='_blank'>ape a bearish flag and drarget='_blank'>op price to support zone around 0.786 fib level once again.

🐮 holding the lower line as support will increase price to middle line of channel.

#شیبا

#آپدیت

قیمت داخل کانال صعودی قرار دارد و در تلاش برای شکست خط پایین کانال است.

🐻 شکست خط پایین کانال، الگو پرچم نزولی را فعال میکند و قیمت میتواند تا محدوده حمایت که همزمان با سطح 0.786 فیبوناچی است بار دیگر ریزش کند.

🐮 حفظ خط پایین کانال به عنوان حمایت باعث افزایش قیمت تا خط میانی کانال میشود.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651739

#ATOM/USDT

$ATOM broke down from ascending support.

🐻 drarget='_blank'>op to 0.5 and 0.618 fib levels is a sure thing, just the way can be diffearget='_blank'>rent.

- price can hold the descending target='_blank'>rend line and have a bearish sarget='_blank'>wing inside descending channel.

- and if break down from descending target='_blank'>rend line it will dump sharp.

#اتم

قیمت خط حمایت صعودی را شکسته است.

🐻 بنابراین میتواند تا سطوح فیبوناچی 0.5 و 0.618 ریزش داشته باشد.

- اگر خط ترند نزولی را به عنوان حمایت حفظ کند احتمالا داخل کانال نزولی نوسان نزولی را ادامه میدهد.

- و اگر خط ترند نزولی را بشکند ریزش شدید خواهد داشت.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651737

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651738

WAVES' target='_blank'>#WAVES/USDT

$WAVES is inside a triangle that is arget='_blank'>below a long-term triangle.

🐻 if price follow the previous triangle it will breaks down the lower line to touch the descending target='_blank'>rend lines around $3.5 and $3.2, and break down from $3 will drarget='_blank'>op price toarget='_blank'>ward last long-term support around $2.

🐮 holding the lower line of triangle will increase price to break out from long-term descending resistarget='_blank'>ance to reach resistarget='_blank'>ance zone around $4.2 and will increase more toarget='_blank'>ward upper target='_blank'>rend lines.

#ویوز

قیمت داخل الگو مثلثی قرار دارد که همانند مثلث بلند مدت قبل از آن است و اکنون پایینتر از مثلث قبلی است.

🐻 اگر الگو مثلث قبلی را تکرار کند، خط پایین مثلث را میشکند و تا خطوط ترند نزولی پایینتر در حدود 3.5 و 3.2 دلار ریزش میکند.

شکست 3 دلار میتواند قیمت را تا حمایت بلندمدت 2 دلار کاهش دهد.

🐮 حفظ خط پایین مثلث 4 ساعته به عنوان حمایت، باعث افزایش قیمت برای شکست خط مقاومت نزولی بلندمدت میشود و تا مقاومت حدود 4.2 افزایش خواهد یافت و شکست آن میتواند قیمت را تا خطوط ترند بالاتر افزایش دهد.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651735

BNB' target='_blank'>#BNB/USDT

#update

$BNB hold the support zone and broke out from descending target='_blank'>rend line.

🐮 so it is possible that price touch the support zone another time as pullback to broken target='_blank'>rend line then start a rally to resistarget='_blank'>ance zone and fib levels.

🐻 in other hand if price break down from support zone next support is around $200.

#بایننس_کوین

#آپدیت

قیمت محدوده حمایت را حفظ کرده است و خط ترند نزولی را شکسته است.

🐮 احتمالا قیمت بار دیگر محدوده حمایت را لمس کند تا به خط ترند شکسته شده پولبک داشته باشد و سپس رالی خود را تا محدوده مقاومت و سطوح فیبوناچی آغاز کند.

🐻 ولی اگر محدوده حمایت را بشکند تا حمایت بعدی در حدود 200 دلار ریزش میکند.

#مهسا_امینی

#زن_زندگی_آزادی

TradingView

نمایش بیشتر

آموزش بورس
Cryptoπ@CryptocurrencyExquisitely
دنبال کننده:774
2651734

#DOGE/USDT

$DOGE is inside ascending channel, and price sharget='_blank'>aped an inverted head and shoulders pattarget='_blank'>ern.

🐮 now price is near the neckline of this H&S. break out from neck line will increase price toarget='_blank'>ward resistarget='_blank'>ance zone around $0.67 which is the same with descending target='_blank'>rend line.

🐻 rejection from neckline and descending target='_blank'>rend line will drarget='_blank'>op price to lower line of channel to try to break it down.

#دوج_کوین

قیمت داخل کانال صعودی قرار دارد و همچنین الگو سروشانه معکوس شکل داده است.

🐮 اکنون قیمت نزدیک خط گردن این سروشانه قرار دارد که شکست آن میتواند قیمت را تا محدوده مقاومت حدود 0.67 دلار که همزمان با خط ترند نزولی است افزایش دهد.

🐻 ولی اگر قیمت از خط گردن یا خط ترند نزولی برگشت کند تا خط پایین کانال ریزش میکند برای تلاش شکست این خط.

#مهسا_امینی

#زن_زندگی_آزادی

TradingView

نمایش بیشتر

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.


نصب سریع اپلیکیشن:

خرید اشتراک
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
  سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
  توافقنامه استفاده از سهمتو:
  این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
  کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
  امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
  سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
  آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
  کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
  اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
  قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما


 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟