آوا تحلیل

@AvaaTahlil

تحلیلی

نوع کانال

تحلیلی

رتبه تریدر

بر اساس بازدهی ماهانه

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ آوا تحلیل

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

17K

میانگین بازدید روزانه

11.2K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

5

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

سیگنال تریدرها

فیلتر
بزودی
آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2463282

#تغییرات_نرخهای_جهانی_پتروشیمی

1401.04.11

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2462729

#یادآوری_عرضه_بورس_کالا_صنعتی 1401.04.11

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2460061

#کلر

📌 پادکست تحلیل بنیادی شرکت #نیرو #کلر را در لینک زیر گوش کنید 👇

instagram.com/ava.agah/

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458971

#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

✅شرکت سیمان هگمتان در خرداد ماه به درآمد فروش 1،441،032 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 70% تغییر نشان می دهد.

✅ جمع مبلغ فروش سهگمت در دوره 5 ماهه به 4،166،325 میلیون ریال رسیده است که تغییر79% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅سهگمت در این ماه 156،004 تن سیمان داخلی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 71% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 12% تغییر داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 2802 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 16% می باشد.

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458646

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش

✅ شرکت صنعت غذایی کورش در خرداد ماه درآمد فروش 2385 میلیارد تومانی را گزارش کرده که نسبت به اردیبشهت و میانگین ماه‌های گذشته به ترتیب افزایش چشم‌گیر 165 درصدی و 333 درصدی داشته است.

✅ غکورش در خرداد از نظر مقدار فروش روغن خوراکی نسبت به اردیبشهت و میانگین ماه‌های گذشته به ترتیب 57٪ و 95٪ رشد داشته است.

✅ شرکت مجموعا در سه ماهه منتهی به خرداد درآمد فروش 3487 میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 138٪ افزایش داشته است.

✅نکته قابل توجه این است که هرچند از نظر مقدار تولید و فروش روغن خوراکی (محصول اصلی شرکت) در طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 28٪ کاهش مشاهده می‌شود، اما افزایش نرخ 298 درصدی نسبت به سال قبل سبب شده تا در مجموع درآمد فروش افزایش داشته باشد.

📉 آخرین قیمت سهم 4416 تومان و بازده یک ماه اخیر آن منفی 1٪ می‌باشد.

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458489

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش

✅ شرکت صنعت غذایی کورش در خرداد ماه درآمد فروش 2385 میلیارد تومانی را گزارش کرده که نسبت به اردیبشهت و میانگین ماه‌های گذشته به ترتیب افزایش چشم‌گیر 165 درصدی و 333 درصدی داشته است.

✅ غکورش در خرداد از نظر مقدار فروش روغن خوراکی نسبت به اردیبشهت و میانگین ماه‌های گذشته به ترتیب 57٪ و 95٪ رشد داشته است.

✅ شرکت مجموعا در سه ماهه منتهی به خرداد درآمد فروش 3487 میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 138٪ افزایش داشته است.

✅نکته قابل توجه این است که هرچند از نظر مقدار تولید و فروش روغن خوراکی (محصول اصلی شرکت) در طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 28٪ کاهش مشاهده می‌شود، اما افزایش نرخ 298 درصدی نسبت به سال قبل سبب شده تا در مجموع درآمد فروش افزایش داشته باشد.

📉 آخرین قیمت سهم 4416 تومان و بازده یک ماه اخیر آن منفی 1٪ می‌باشد.

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458488

#بررسی_گزارش_کدال #قرن

✅ شرکت پدیده شیمی قرن در خرداد ماه 262 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به مبلغ ماه قبل 30 درصد و در مقایسه با متوسط ماهانه 68 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ تولید محصولات بهداشت شخصی رشد 70 درصدی و مقدار فروش این دسته از محصولات رشد 30 درصدی داشته است. نرخ این محصولات 14 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

✅ تولید محصولات بهداشت البسه رشد 51 درصدی و مقدار فروش این دسته از محصولات رشد 12 درصدی داشته است. نرخ این محصولات 7 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

✅ مجموع فروش سه ماه شرکت به 573 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 67 درصد رشد داشته است. طی این مدت مجموع تولید شرکت 28 و مقدار فروش محصولات 20 درصد رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 2147 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 5 درصد می باشد...

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458487

#بررسی_گزارش_کدال #شکربن

✅ شرکت کربن ایران با فروش 160 میلیارد تومانی در خرداد، رکورد تازه ای در فروش ماهانه ثبت کرده است. مبلغ فروش این ماه 24 درصد بیش از ماه گذشته و 31 درصد بیش از متوسط ماهانه است.

✅ تولید دودۀ صنعتی در خرداد ماه با کاهش 14 درصدی نسبت به اردیبهشت همراه بوده و مقدار فروش این محصول 11 درصد افزایش یافته است. نرخ فروش دوده صنعتی 12 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

✅ مجموع فروش سه ماه شرکت 403 میلیارد تومان است که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 64 درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت مقدار تولید شرکت 3 درصد کاهش و مقدار فروش 1 درصد افزایش یافته است.

📈آخرین قیمت سهم 3476 ریال بوده و در یک ماه اخیر 8 درصد کاهش داشته است...

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458486

#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا

✅ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای #زنجان گستران در خرداد ماه به درآمد فروش 411,262 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 32% تغییر نشان می دهد.

✅ جمع مبلغ فروش کیمیا در دوره 3 ماهه به 1,416,204 میلیون ریال رسیده است که 29% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ کیمیا در این ماه 1735 تن کنسانتره روی اکسیده به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 44 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 12 درصد افت داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 591 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 9%- می باشد.

نمایش بیشتر

آموزش بورس
دنبال کننده:17K
2458485

#بررسی_گزارش_کدال #پاکشو

✅ شرکت گروه صنعتی پاکشو در خرداد ماه به درآمد فروش 4,519,026 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 27.9% تغییر نشان می دهد.

✅ جمع مبلغ فروش پاکشو در دوره 3 ماهه به 12,993,545 میلیون ریال رسیده است که تغییر42% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ پاکشو در این ماه 12160 تن مایعات را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 3% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 10% تغییر داشته است.

📈آخرین قیمت سهم 643 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 5% می باشد.

نمایش بیشتر

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.


نصب سریع اپلیکیشن:

خرید اشتراک
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
  سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
  توافقنامه استفاده از سهمتو:
  این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
  کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
  امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
  سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
  آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
  کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
  اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
  قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما


 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟