خــوشــ𝐕𝐈𝐏بــورس

@khoshboors

سیگنالی بورس

نوع کانال

سیگنالی بورس

رتبه تریدر

بر اساس بازدهی ماهانه

عملکرد تریدر

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ خــوشــ𝐕𝐈𝐏بــورس

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

26.7K

میانگین بازدید روزانه

84.2K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

20

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

سیگنال تریدرها

فیلتر
بزودی
آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

خسته نباشید

بازم ی روز خوب تو vip

و چ خریدایی زدیم برا فردا تو vip😁

فردا صداشو در میارم😜

مهلت زیادی برای عضویت بهمن ماه نمونده

جانمونی ها😁

ایدی ادمین جهت عضویت👇

@khoshborsadmin

مطمئن ترین vip ایران❤️

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

عالی میخرن

#زنگان❤️

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

خرید آخر تایم

#زنگان❤️

@khoshboors

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

#کسرا

خیلی خوب میخرنش

@khoshboors

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

خیلی خوب میخرن

#ملت

اخر تایم رنج مثبت داره

@khoshboors

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

#زنگان

میتونی ی پله برداری اینجا

@khoshboors

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K
2005114

#وبصادر

مثبت شد❤️

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K
2005113

مثبت ۲.۵

#خودرو❤️

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

ی بار دیگ #فپنتا

منفیاشو میخرم

@khoshboors

نمایش بیشتر

آموزش بورس
رتبه:
دنبال کننده:26.7K

چ میکند #اتکای❤️

@khoshboors

نمایش بیشتر