کانال شپلی

@BourseAsr_Shepoli

سیگنالی بورس

نوع کانال

سیگنالی بورس

رتبه تریدر

بر اساس بازدهی ماهانه

عملکرد تریدر

بازدهی
ماهانه

0.0%

بازدهی
سه ماهه

0%

بازدهی
شش ماهه

0.0%

افت سرمایه

0.0%

قدرت تحلیل

0.0%

ریسک

0.0%

عملکرد تریدر را به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ کانال شپلی

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

1.9K

میانگین بازدید روزانه

488

میانگین تعداد سیگنال روزانه

0

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

سیگنال تریدرها

فیلتر
بزودی
آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#توضیحات_در_خصوص_اطلاعات_و_صورت_های_مالی_منتشر_شده

پلی اکریل ایران(#شپلی)

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۸:۳۱:۴۴

#توضیحات_در_خصوص_اطلاعات_و_صورت_های_مالی_منتشر_شده

#توضیحات_در_خصوص_اطلاعات_و_صورت_های_مالی_منتشر_شده_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/4/6 ،08:35:49

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#شفاف_سازی_در_خصوص_شایعه،_خبر_یا_گزارش_منتشر_شده

پلی اکریل ایران(#شپلی)

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰۸:۳۸:۱۱

#شفاف_سازی_در_خصوص_شایعه،_خبر_یا_گزارش_منتشر_شده

#شفاف_سازی_در_خصوص_شایعه،_خبر_یا_گزارش_منتشر_شده_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/4/4 ،08:42:37

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#فعالیت_ماهانه

#خرداد_۱۴۰۱

پلی اکریل ایران (#شپلی)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۱۹:۴۵

✅افزایش ۱۹.۳۳ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۹۲.۶۳ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰

✅رشد ۴۷.۵۸ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

به منظور مشاهده سود و P/E کارشناسی سهم با لحاظ گزارش فعالیت حاضر به #سامانه_سوarget='_blank'>دیاب مراجعه فرمائید:

#شپلی_۱۴۰۱

#گزارش_فعالیت_ماهانه_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/4/1 ،08:23:14

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#شپلی در 3 ماهه اول به فروش 5020میلیارد ریالی رسیده است در فروردین این عدد 1528 میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت هم با رشد 2343 میلیارد ریال و خرداد 2796 میلیارد ریال بوده است و 6 ماهه گذشته 11687 میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل 7919 میلیارد ریال است

▪️ منبع : کانال بتا سهم

▪️ زمان ارسال پست : 1401/4/1 ،08:24:32

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت

پلی اکریل ایران(#شپلی)

افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۸:۵۷

#شپلی_۱۴۰۱

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/3/17 ،08:42:01

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت

پلی اکریل ایران(#شپلی)

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۲۰:۰۷:۲۴

#شپلی_۱۴۰۱

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت

#افشای_اطلاعات_با_اهمیت_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/3/9 ،20:11:39

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#فعالیت_ماهانه

#اردیبهشت_۱۴۰۱

پلی اکریل ایران (#شپلی)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰۸:۰۴:۴۵

✅افزایش ۵۳.۲۹ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۹۷.۳۹ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰

✅رشد ۳۷.۴۷ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

به منظور مشاهده سود و P/E کارشناسی سهم با لحاظ گزارش فعالیت حاضر به #سامانه_سوarget='_blank'>دیاب مراجعه فرمائید:

#شپلی_۱۴۰۱

#گزارش_فعالیت_ماهانه_شپلی

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/3/1 ،08:05:56

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K
2351325

#شپلی محدوده 760 حمایت خوبی خواهد داشت

▪️ منبع : کانال تارگت بورس

▪️ زمان ارسال پست : 1401/2/30 ،21:37:44

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای

#دوره_3_ماهه

#شپلی_1401

پلی اکریل ایران(#شپلی)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)

سال مالی منتهی به

1401/09/30

زمان انتشار

1401/02/26 18:50:31

✅ افزایش 26 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 3,900,998 میلیون ریال به مبلغ 4,921,706 میلیون ریال رسیده است)

✅افزایش 5 درصدی سود ناخالص 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 1,112,176 میلیون ریال به مبلغ 1,168,964 میلیون ریال رسیده است)

⭕️کاهش 24 درصدی سود عملیاتی 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 704763 میلیون ریال به مبلغ 537847 میلیون ریال رسیده است)

⭕️کاهش 28 درصدی سود خالص 3 ماهه 1401 و تحقق سود 91 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 449768 میلیون ریال به مبلغ 324306 میلیون ریال رسیده است)

⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 18.07% به 10.93% کاهش یافته است

⭕️ حاشیه سود (زیان) خالص از 11.53% به 6.59% کاهش یافته است

✅ افزایش 2 درصدی دارائی ها

⏹ کاهش 1 درصدی بدهی ها

⏹ افزایش 4 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ -7,802,356 میلیون ریال به مبلغ -7,472,835 میلیون ریال رسیده است)

⏹ نسبت بدهی از 185.45% به 180.58% کاهش یافته است

⏹ نسبت جاری از 0.4 مرتبه به 0.42 مرتبه افزایش یافته است

#شپلی_3_ماهه

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای_شپلی

به منظور تحلیل هوشمند اطلاعات کدال به کانال زیر مراجعه نمائید:

▪️ منبع : کانال NoavaranCodal

▪️ زمان ارسال پست : 1401/2/26 ،18:54:23

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

آموزش بورس
کانال شپلی@BourseAsr_Shepoli
رتبه:
دنبال کننده:1.9K
2337597

#شپلی (درخواستی)

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

▪️ منبع : کانال بورس پول (یوسفی)

▪️ زمان ارسال پست : 1401/2/25 ،08:31:25

🆔 @BourseAsr_Shepoli

💢 پیج اینستاگرام + جوایز نقدی

نمایش بیشتر

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.


نصب سریع اپلیکیشن:

خرید اشتراک
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
  سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
  توافقنامه استفاده از سهمتو:
  این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
  کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
  امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
  سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
  آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
  کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
  اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
  قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما


 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟