ورود/ثبت‌نام

تحلیل Golden Goal🎖 درباره سهام حریل در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷

https://sahmeto.com/messages/987306
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 1016
3.2
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️مجمع سالیانه⬇️ #خصدرا           #دحاوی           #ثعتما #حرهشا           #کویر              #فاذر #خاهن            #وسرمد           #شپنا #فولاد             #خنصیر           #خرینگ #فنوال            #کروی             #شتران #غاذر              #حگردش          #حسیر #لکما              #وگردش           #حفارس #قچار             #غنیلی             #بپردیس #وخاور           #حشکوه           #وهامون #خپویش         #کگاز               #فولای #خفناور          #غگرجی           #آپ #وپارس          #آریان              #کترام #وسین           #تپکو               #غناب #زکوثر            #حآفرین          #غبهنوش #کقزوی          #عالیس            #غمارگ #سکارون        #وحکمت          #زنجان #سباقر            #آرمان            #فاسمین #کاسپین         #پلاست           #ملت #کمین             #غگرجی         #وصندوق #نوین              #فکمند           #بنو #پاکشو           #خبنیان          #سخواف #شرنگی          #ومعلم           #آتیه #ولکار            #وآذر               #ثعمرا #وپسا             #فن_آوا          #قشیر #وتوشه          #کمینا             #کباده #غالبر             #فردوس          #وپست #بالاس           #وپخش           #نیرو #آبین              #چکارن           #خفولا #سصفها          #سمگا             #حریل #فایرا             #دانا.                #آینده #سمایه           #قصفها            #بخاور #شسم            #ساذری            #ولراز #پارتا             #فردوس           #دی #های_وب       #سدبیر            #خودرو #فملی            #وسین ⬇️مجمع_افزایش_سرمایه ⬇️ #سمگا  افزایش سرمایه  50 درصدی از اندوخته #غکورش افزایش سرمایه 100 درصدی از انباشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۴۲۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها