آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#ستران از سیگنالای شارپی ما صف خرید ۲ میلیونی روقیمت ۶۹۷۳ تومن معامله میشه مبارک سهامداران صبور نگهداری تا هدف ۷۰۰۰ در سیو سود مختارید

۹۹/۵/۱۴

@burseplus