آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#خکمک صف خرید ۱۲ میلیونی روقیمت ۴۵۲۴تومن معامله میشه هدف اول این سهم ۵۴۳۰ تومن میباشد نگهداری تا هدف

۹۹/۴/۲۴

@burseplus