آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#کگاز از سیگنالای شارپی ما صف خرید روقیمت ۶۰۵۷ تومن معامله میشه تا اینجا بازدهی۲۳۹٪ داشته هدف این سهم ۶۹۷۰تومن میباشد

۹۹/۴/۱۰

@burseplus