آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

#لسرما حقوقی سهم کاشکی فعلا عرضه نمیکرد ما که میخریم ولی اینجوری و تو این #بازار اعتماد سهم میگیری

ناظر زنگ زده به شرکت که اقا عرضه کن سهمت مثبت

آقای ناظر ما همه کارهای شما را رصد میکنیم.

از شرکت انتظارمون بیشتر از این است.

نمایش بیشتر