آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

💯سیگنال خرید قطعی توسط فیلتر ورود پول هوشمند درجه ۱ و حجم مشکوک #یکشنبه:

#لپیام

#خنصیر

#حخزر

#حتاید

#ساوه

#افرا

#دیران

#اعتلا

#شبریز

#چفیبر

#غفارس

@nabzboursiran

نمایش بیشتر