آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#کاذر صف خرید روقیمت ۲۷۴۰ تومن معامله میشه هدف بعدی این سهم۵۷۹۰ تومن داریمش چارت اپدیت درج خواهد شد

۹۹/۱۰/۷

@burseplus