آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#کترام از سیگنالای شارپی ما صف خرید روقیمت ۳۸۴۶ تومن معامله میشه هدف بعدی این سهم ۴۶۷۰تومن میباشد

۹۹/۱۰/۱

@burseplus