آموزش
دنبال کننده:117.2K

تابلو #ومعادن در انحصار حقیقی ها/ بیش از 855 هزار برگه سهم از آن حقیقی ها شد

#نبض_بازار

@bourse24ir