آموزش
دنبال کننده:117.2K

صف خرید 11 میلیونی #شپاس پابرجاست

#نبض_بازار

@bourse24ir