آموزش
دنبال کننده:117.2K

#فخاس صف خرید 800 هزارتایی تشکیل داد/ بعد از معامله 1.5 میلیون برگه سهم این نماد نظاره گر بازار شد

#نبض_بازار

@bourse24ir