آموزش
دنبال کننده:117.2K

حقیقی ها 15 میلیون #وبملت را در ابتدای بازار در محدوده 5640 ریال بلعیدند

#نبض_بازار

@bourse24ir