ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام حرهشا در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1269948
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (62) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #گشان (10.4M) #ثامان (6.3M) #وارس (3.3M) #خریخت (20.1M) #سدبیر (1.4M) #قنیشا (30M) #ثاخت (24.5M) #وایرا (15M) #ثبهساز (24.7M) #کساپا (3.4M) #فسازان (9M) #خکاوه (2.2M) #سفار (156.7K) #وسنا (1.9M) #ثشاهد (2.4M) #وهنر (7.1M) #شمواد (309.4K) #سامان (11.6M) #ثمسکن (5.8M) #واعتبار (8.1M) #غبهنوش (402.9K) #پتایر (9.7M) #ثتوسا (671.8K) #کدما (300.4K) #حبندر (1.3M) #کابگن (2.1M) #غنوش (2M) #حرهشا (15K) #تکنو (2.3M) #بسویچ (725.3K) #وآرین (7.5M) #تفیرو (297.4K) #ثعتما (445.3K) #ثنوسا (1.7M) #ثغرب (1.3M) #کی بی سی (459.9K) #مادیرا (2.5M) #نبروج (0.9M) #فوکا (727.3K) #دتهران‌ (4.9M) #تمحرکه (1M) #چدن (2.5M) #سنیر (108.4K) #بشهاب (269.8K) #ثپردیس (206.7K) #بساما (344.5K) #تماوندح (1.4M) #ثنور (654.3K) #غیوان (265.4K) #قشرین (402.5K) #ولتجار (706.8K) #ثامید (848.9K) #لپارس (19.4K) #ومعلم (692.1K) #حشکوه (136K) #وساخت (499.9K) #ثاصفا (15.6K) #ثالوند (406) #زنجان (237K) #وآتوس (25.7K) #سدشت (200) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها