آموزش
زمرد بورس💎@zomorodbourse
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ۰۳ آبان ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۵

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #خودرو | #وشهر

🔸 #وبصادر | #لکما

🔸 #خساپا | #خصدرا

🔸 #وتجارت | #ذوب

🔸 #ثامید | #سمایه

نمایش بیشتر