ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس طارم درباره سهام انرژی سپهر در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۴

https://sahmeto.com/messages/1225577
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 363
2.2
#وخارزم 🔍بررسی خالص ارزش دارایی های نماد وخارزم 📅 تاریخ تحلیل : 14 مهر 1402 ♻️ مهمترین شرکتهای بورسی به ترتیب: #دسینا 20 درصد پورتفوی #وبصادر 12 درصد پورتفوی #فملی 7.6 درصد پورتفوی #فولاد 7 درصد پورتفوی #کچاد 6.6 درصد پورتفوی #رکیش 4.7 درصد پورتفوی #شپدیس 4.4 درصدپورتفوی #وپاسار 4 درصد پورتفوی #شفن 2.8 درصد پورتفوی #شپنا      2.8 درصد پورتفوی #ارفع 2.3 درصد پورتفوی #سنیر 2 درصد پورتفوی #سپاها 2 درصد پورتفوی #فباهنر 1.7 درصد پورتفوی #همراه   1.4 درصد پورتفوی #پارسان 1.2 درصد پورتفوی #کروی 1.1 درصد پورتفوی #کگهر 1 درصد پورتفوی #شسپا 1 درصد پورتفوی #بفجر 1 درصد پورتفوی #سخوز 0.9 درصد پورتفوی و... جمعا به ارزش 9 همت ♻️ پورتفوی غیر بورسی وخارزم : شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سرمایه گذاری الگوریتم توسعه مدیریت و ساختمان خوارزمی شرکت انرژی سپهر شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه جمعا به ارزش 16 همت ✅ مجموع ارزش سبد بورسی : 9 همت ✅ ارزش پورتفوی غیر بورسی :  16 همت خالص ارزش دارایی ها : 25 همت ارزش بازار وخارزم : 10.6 همت 💰 خالص ارزش دارایی ها (NAV): 1300 تومان 💵 قیمت فعلی سهم : 560 تومان 🔑 نسبت قیمت به ارزش (p/nav)‌ سهم : 42 درصد  @tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۱۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها